• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Sobre la seu electrònica
Identificació de la seu electrònica

Imatge il·lustrativa

La seu electrònica de la UOC s’identifica per mitjà d’un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per l’Agència Catalana de Certificació (NIF: Q-0801176-I). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual l’Agència Catalana de Certificació dóna garanties de l’autenticitat del lloc i també de la titularitat del certificat a nom de la Universitat i de les dades de l’emissor.

Podeu comprovar la validesa d’aquesta seu electrònica en el validador de CATCert.