Perfil del contractant

Des d'aquest espai podeu accedir a les licitacions que convoca la UOC a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  

 

Més informació

Contacteu amb: 

contractacio@uoc.edu