QuŔ Ús la seu electr˛nica

La seu electr˛nica Ús l’adreša electr˛nica de la Universitat Oberta de Catalunya per mitjÓ de la qual la comunitat universitÓria i els tercers que es relacionen amb la Universitat poden tenir accÚs a la informaciˇ, els serveis i els trÓmits electr˛nics de la Universitat. Es pot accedir a la seu electr˛nica des del web de la UOC o directament mitjanšant l’adreša:

https://seu-electronica.uoc.edu

Aquesta seu electr˛nica ha estat aprovada per acord del ComitŔ de Direcciˇ Executiu de la Universitat Oberta de Catalunya de 4 de novembre de 2013.

La UOC Ús la titular de la seu electr˛nica i en garanteix la integritat i la veracitat. TambÚ Ús responsable de l’actualitzaciˇ de la informaciˇ i dels serveis als quals es pot accedir des de la seu. La gestiˇ i l’administraciˇ de la seu corresponen a la Secretaria General de la Universitat, que en podrÓ delegar l’administraciˇ en les Órees o unitats responsables per raˇ de la matŔria.

Per a mÚs informaciˇ amb relaciˇ a la seu electr˛nica de la UOC, us podeu posar en contacte amb l’Oficina per a l’Administraciˇ Electr˛nica a l’adreša seuelectronica@uoc.edu.