• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Sobre la seu electrònica
Segells electrònics emprats

La UOC, en els procediments que es porten a terme amb actuacions administratives automatitzades, empra els segells electrònics que es relacionen tot seguit:

Segells electrònics emprats per la UOC
Identificació del certificat de segell electrònic Procediment o tràmit
Segell electrònic: secretaria acadèmica Signatura automatitzada de certificats acadèmics
Segell electrònic: gestió de l’equip col·laborador Signatura automatizada dels contractes del col·laboradors docents de la UOC
Segell electrònic: serveis administració electrònica Signatura automatizada dels documents publicats a l’eTauler