• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Normativa i acords
Normativa econòmica

  • Normativa econòmica de la Universitat Oberta de Catalunya (text aprovat pel Comitè de Direcció Executiu el 18 de desembre de 2012 i per la Comissió Permanent del Patronat el 9 d’abril de 2013, modificat pel Comitè de Direcció Executiu el 30 de juliol de 2014 i pel Consell de Direcció els dies 25 de maig de 2015, 4 de juliol de 2016, 31 de juliol de 2017 i 8 d'octubre de 2018).