Vot electrònic

La plataforma de vot electrònic (e-Vot) permet la realització de processos electorals i de consultes de manera electrònica i incorpora tots els models electorals de les universitats.
 

La plataforma ofereix:

  • Un portal d’accés als processos electorals oberts, des del qual els votants poden fer les votacions.
  • Una eina de gestió que permet a les universitats configurar unes eleccions (definir la data i el termini de l’elecció, crear el cens i la mesa electoral, publicar resultats, fer estadístiques...).

La plataforma també garanteix:

  • La integració amb qualsevol sistema informàtic per a administrar el procés electoral.
  • L’anonimat del procés de votació.
  • Un recompte ràpid i precís dels vots i la realització d’auditories.
  • Una accessibilitat més bona per als votants cecs i per als votants discapacitats que el vot tradicional.

La plataforma e-Vot proporciona seguretat en tot el procés de votació (des dels votants individuals fins a la mesa electoral) i evita, així, el risc d’atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els vots són xifrats i signats digitalment pels votants en els seus dispositius de votació (ordinadors) abans de ser emesos. La clau privada per a desxifrar els vots està dividida en fragments, que es distribueixen entre els membres de la mesa electoral abans del començament de l’elecció. Al final de l’elecció, un nombre mínim predefinit de membres de la mesa electoral s’han de reunir per a reconstruir la clau privada i desxifrar els vots.