Factura electr˛nica

La UOC gestiona tota la facturaciˇ mitjanšant la factura electr˛nica; per aix˛ les factures ens les heu de fer arribar per mitjÓ de la plataforma de recepciˇ i consulta de factures electr˛niques eFact, a la qual podeu accedir amb el segŘent enllaš:

Factures electr˛niques eFact

La factura electr˛nica Ús el document electr˛nic que contÚ el mateix tipus d’informaciˇ que hi ha en una factura tradicional i que es transmet amb mitjans electr˛nics. TÚ validesa legal quan duu una signatura electr˛nica avanšada basada en un certificat digital reconegut que en garanteix l’autenticitat i la integritat.

El format de factura electr˛nica Ús el format «facturae». Aquest format el teniu descrit mitjanšant un esquema XSD (XML Schema Definition) a www.facturae.es, i el format de signatura electr˛nica s’ajusta a l’especificaciˇ XML - Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903, o bÚ a les evolucions d’aquest format segons la regulaciˇ que amb aquesta finalitat faci l’Administraciˇ General de l’Estat, d’acord amb el que estableix l’Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expediciˇ de factures per mitjans electr˛nics quan el destinatari de les factures sigui l’Administraciˇ General de l’Estat o organismes p˙blics vinculats o dependents d’aquesta, i sobre la presentaciˇ de factures expedides entre particulars davant de l’Administraciˇ General de l’Estat o dels organismes p˙blics vinculats o dependents d’aquesta.

Per a saber els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines sˇn les obligacions en l’emissiˇ de factures.

  • Intercanvi de la informaciˇ sense error entre la Universitat i els prove´dors (les dades originals arriben a la destinaciˇ per mitjans electr˛nics sense cap tipus d’entrada manual).
     
  • Registre d’entrada de les factures electr˛niques per part de la Universitat en un termini mÓxim de 24 hores des del moment en quŔ es lliuren, a mÚs de la reducciˇ del temps de tramitaciˇ.
     
  • Com a prove´dors disposareu de totes les garanties en la recepciˇ i el registre de les factures i podreu agilitzar l’inici del c˛mput dels terminis de cobrament.
     
  • Estalvi de costos en la generaciˇ i emissiˇ de factures en format electr˛nic respecte de les factures en paper.